"Việt Nam đã nổi lên như một ví dụ về cách ứng phó hiệu quả với COVID-19"

Toàn bộ phố Trúc Bạch được phun tiêu độc khử trùng. Ảnh: Nguyễn Hải.
Toàn bộ phố Trúc Bạch được phun tiêu độc khử trùng. Ảnh: Nguyễn Hải.
Toàn bộ phố Trúc Bạch được phun tiêu độc khử trùng. Ảnh: Nguyễn Hải.
Lên top