Việt Nam đã đưa ra 10 sáng kiến tại AMM-53

Họp báo quốc tế về kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM-53) và các hội nghị liên quan diễn ra chiều 12.9. Ảnh: Nhật Hạ.
Họp báo quốc tế về kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM-53) và các hội nghị liên quan diễn ra chiều 12.9. Ảnh: Nhật Hạ.
Họp báo quốc tế về kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM-53) và các hội nghị liên quan diễn ra chiều 12.9. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top