Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN đi đúng hướng trong năm 2020

Tọa đàm Quốc tế: “Cộng đồng ASEAN Gắn kết và Chủ động thích ứng: Suy ngẫm 2020 vì Hành động chung mạnh mẽ hơn” diễn ra ngày 17.12. Ảnh: BNG.
Tọa đàm Quốc tế: “Cộng đồng ASEAN Gắn kết và Chủ động thích ứng: Suy ngẫm 2020 vì Hành động chung mạnh mẽ hơn” diễn ra ngày 17.12. Ảnh: BNG.
Tọa đàm Quốc tế: “Cộng đồng ASEAN Gắn kết và Chủ động thích ứng: Suy ngẫm 2020 vì Hành động chung mạnh mẽ hơn” diễn ra ngày 17.12. Ảnh: BNG.
Lên top