Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng 2019

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019. Ảnh: TTXVN
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019. Ảnh: TTXVN
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019. Ảnh: TTXVN
Lên top