Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Việt Nam coi trọng quan hệ với chính quyền của ông Trump và quốc hội Mỹ khóa mới