Việt Nam coi trọng củng cố, tăng cường quan hệ với Trung Quốc

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Phó Hội trưởng Hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc Hồ Chính Dược. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Phó Hội trưởng Hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc Hồ Chính Dược. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Phó Hội trưởng Hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc Hồ Chính Dược. Ảnh: VGP.
Lên top