Việt Nam có xem được nhật thực toàn phần duy nhất năm 2021 không?

Chiêm ngưỡng nhật thực năm 2017 bên ngoài văn phòng Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA. Ảnh: NASA
Chiêm ngưỡng nhật thực năm 2017 bên ngoài văn phòng Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA. Ảnh: NASA
Chiêm ngưỡng nhật thực năm 2017 bên ngoài văn phòng Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA. Ảnh: NASA
Lên top