Việt Nam có xem được nguyệt thực nửa tối kỳ thú đêm 4.7 không?

Ảnh nguyệt thực toàn phần tháng 1.2019. Nguyệt thực đêm 4.7 sẽ là nguyệt thực nửa tối. Ảnh: AFP.
Ảnh nguyệt thực toàn phần tháng 1.2019. Nguyệt thực đêm 4.7 sẽ là nguyệt thực nửa tối. Ảnh: AFP.
Ảnh nguyệt thực toàn phần tháng 1.2019. Nguyệt thực đêm 4.7 sẽ là nguyệt thực nửa tối. Ảnh: AFP.
Lên top