Việt Nam có quyền tự hào về câu chuyện thần kỳ kinh tế

Ông Vadim Bublikov - Tham tán, Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam. Ảnh: Vân Anh
Ông Vadim Bublikov - Tham tán, Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam. Ảnh: Vân Anh
Ông Vadim Bublikov - Tham tán, Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam. Ảnh: Vân Anh
Lên top