Việt Nam chúc mừng Hoa Kỳ nhân Quốc khánh

Mỹ kỷ niệm Quốc khánh vào ngày 4.7. Ảnh: Getty
Mỹ kỷ niệm Quốc khánh vào ngày 4.7. Ảnh: Getty
Mỹ kỷ niệm Quốc khánh vào ngày 4.7. Ảnh: Getty

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top