Việt Nam chuẩn bị mở rộng đối tượng nhập cảnh có hộ chiếu vaccine

Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với Bộ Ngoại giao về việc mở rộng đối tượng nhập cảnh Việt Nam có mang hộ chiếu vaccine. Ảnh: LĐO
Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với Bộ Ngoại giao về việc mở rộng đối tượng nhập cảnh Việt Nam có mang hộ chiếu vaccine. Ảnh: LĐO
Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với Bộ Ngoại giao về việc mở rộng đối tượng nhập cảnh Việt Nam có mang hộ chiếu vaccine. Ảnh: LĐO
Lên top