Việt Nam chú trọng thúc đẩy, bảo vệ các quyền con người trong đại dịch

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai. Ảnh: TTXVN
Lên top