Việt Nam chủ trì họp Nhóm công tác Hội đồng Bảo an về các tòa án quốc tế

Đại sứ Đặng Đình Quý. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Đặng Đình Quý. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Đặng Đình Quý. Ảnh: TTXVN
Lên top