Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Việt Nam chia sẻ với Australia nội dung quan trọng về Sách trắng Quốc phòng

Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 6. Ảnh: BNG.
Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 6. Ảnh: BNG.
Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 6. Ảnh: BNG.
Lên top