Việt Nam chia sẻ quan ngại về tình hình an ninh tại Mali

Đại sứ Đặng Đình Quý. Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.
Đại sứ Đặng Đình Quý. Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.
Đại sứ Đặng Đình Quý. Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.
Lên top