Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đối tác trong gìn giữ hòa bình

Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ kinh nghiệm triển khai quan hệ đối tác của Việt Nam với các nước trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Ảnh: BNG.
Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ kinh nghiệm triển khai quan hệ đối tác của Việt Nam với các nước trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Ảnh: BNG.
Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ kinh nghiệm triển khai quan hệ đối tác của Việt Nam với các nước trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Ảnh: BNG.
Lên top