Việt Nam - Campuchia trao đổi 2 văn kiện pháp lý về phân giới cắm mốc

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Lễ trao đổi Văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Lễ trao đổi Văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Lễ trao đổi Văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh: BNG
Lên top