Việt Nam - Campuchia đã hoàn thành 83% khối lượng phân giới cắm mốc biên giới