Việt Nam cảm ơn cộng đồng quốc tế hỗ trợ chống COVID-19

2 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna do Mỹ tài trợ đã có mặt tại Việt Nam hôm 10.7. Ảnh: ĐSQ Mỹ
2 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna do Mỹ tài trợ đã có mặt tại Việt Nam hôm 10.7. Ảnh: ĐSQ Mỹ
2 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna do Mỹ tài trợ đã có mặt tại Việt Nam hôm 10.7. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lên top