Việt Nam bày tỏ lo ngại với Trung Quốc về diễn biến gần đây ở Biển Đông

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trong cuộc họp trực tuyến ngày 29.5. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trong cuộc họp trực tuyến ngày 29.5. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trong cuộc họp trực tuyến ngày 29.5. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top