Việt Nam bảo hộ công dân giữa diễn biến COVID-19 phức tạp ở Ấn Độ

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ và một số nước trong khu vực Đông Nam Á đang diễn biến phức tạp. Ảnh: AFP
Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ và một số nước trong khu vực Đông Nam Á đang diễn biến phức tạp. Ảnh: AFP
Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ và một số nước trong khu vực Đông Nam Á đang diễn biến phức tạp. Ảnh: AFP
Lên top