Việt Nam, ASEAN hưởng lợi thế nào trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung?

Công nhân làm việc trong một nhà máy may ở Hà Nội. Ảnh: Reuters
Công nhân làm việc trong một nhà máy may ở Hà Nội. Ảnh: Reuters
Công nhân làm việc trong một nhà máy may ở Hà Nội. Ảnh: Reuters
Lên top