Việt Nam – Indonesia hợp tác chặt chẽ giải quyết vấn đề ngư dân, tàu thuyền

Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam – Indonesia tại Hà Nội. Ảnh: BNG.
Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam – Indonesia tại Hà Nội. Ảnh: BNG.
Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam – Indonesia tại Hà Nội. Ảnh: BNG.