Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Việt - Mỹ bàn về “thương mại quốc phòng” tại Washington