Việt – Trung đàm phán hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển

Tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh nối đuôi vươn khơi. Ảnh: LĐ
Tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh nối đuôi vươn khơi. Ảnh: LĐ
Tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh nối đuôi vươn khơi. Ảnh: LĐ