Viện Virus học Vũ Hán cảnh báo nguy cơ xuất hiện các biến thể COVID-19 mới

Bà Thạch Chính Lệ, phó giám đốc Viện Virus học Vũ Hán, cảnh báo nguy cơ xuất hiện biến thể COVID-19 mới. Ảnh: AFP
Bà Thạch Chính Lệ, phó giám đốc Viện Virus học Vũ Hán, cảnh báo nguy cơ xuất hiện biến thể COVID-19 mới. Ảnh: AFP
Bà Thạch Chính Lệ, phó giám đốc Viện Virus học Vũ Hán, cảnh báo nguy cơ xuất hiện biến thể COVID-19 mới. Ảnh: AFP
Lên top