Viện sĩ Viện Hàn Lâm Nga giải thích lý do có người miễn nhiễm với COVID-19

Điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top