“Viên ngọc” mới hay chiến lược “tây tiến” của Trung Quốc?