Viên kim cương trắng siêu hiếm bán đấu giá với giá hời

Viên kim cương trắng 102 carat được bán đấu giá 15,7 triệu USD. Ảnh: AFP
Viên kim cương trắng 102 carat được bán đấu giá 15,7 triệu USD. Ảnh: AFP
Viên kim cương trắng 102 carat được bán đấu giá 15,7 triệu USD. Ảnh: AFP
Lên top