Viên kim cương quý đầu tiên được đấu giá bằng tiền kỹ thuật số

Viên kim cương The Key 10138 quý hiếm sắp được Sotheby's mở bán, chấp nhận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số Bitcoin hoặc Ether bên cạnh tiền truyền thống. Ảnh: Sotheby's
Viên kim cương The Key 10138 quý hiếm sắp được Sotheby's mở bán, chấp nhận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số Bitcoin hoặc Ether bên cạnh tiền truyền thống. Ảnh: Sotheby's
Viên kim cương The Key 10138 quý hiếm sắp được Sotheby's mở bán, chấp nhận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số Bitcoin hoặc Ether bên cạnh tiền truyền thống. Ảnh: Sotheby's
Lên top