Viễn cảnh kinh hoàng về thảm họa sụp đổ dòng hải lưu Đại Tây Dương

Mô tả của NASA về các dòng chảy trên bề mặt đại dương trên khắp thế giới bao gồm hệ thống Gulf Stream đi từ vịnh Mexico đến Tây Âu. Ảnh: NASA
Mô tả của NASA về các dòng chảy trên bề mặt đại dương trên khắp thế giới bao gồm hệ thống Gulf Stream đi từ vịnh Mexico đến Tây Âu. Ảnh: NASA
Mô tả của NASA về các dòng chảy trên bề mặt đại dương trên khắp thế giới bao gồm hệ thống Gulf Stream đi từ vịnh Mexico đến Tây Âu. Ảnh: NASA
Lên top