Viễn cảnh giải cứu đế chế bất động sản Trung Quốc Evergrande

Thành phố Du lịch Văn hóa Evergrande - tổ hợp nhà ở-bán lẻ-giải trí ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Việc xây dựng dự án đã tạm dừng. Ảnh: AFP
Thành phố Du lịch Văn hóa Evergrande - tổ hợp nhà ở-bán lẻ-giải trí ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Việc xây dựng dự án đã tạm dừng. Ảnh: AFP
Thành phố Du lịch Văn hóa Evergrande - tổ hợp nhà ở-bán lẻ-giải trí ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Việc xây dựng dự án đã tạm dừng. Ảnh: AFP
Lên top