Viêm kim cương hồng tím cực hiếm sắp bán đấu giá 38 triệu USD

Viên kim cương hồng tím cực hiếm được bán đấu giá 38 triệu USD vào tháng tới. Ảnh: CNN
Viên kim cương hồng tím cực hiếm được bán đấu giá 38 triệu USD vào tháng tới. Ảnh: CNN
Viên kim cương hồng tím cực hiếm được bán đấu giá 38 triệu USD vào tháng tới. Ảnh: CNN
Lên top