Việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất vừa có bước tiến vượt bậc

Các nhà khoa học phát hiện ra nhiều tập hợp phân tử hữu cơ lớn xung quanh các đĩa tiền hành tinh. Ảnh: Center for Astrophysics
Các nhà khoa học phát hiện ra nhiều tập hợp phân tử hữu cơ lớn xung quanh các đĩa tiền hành tinh. Ảnh: Center for Astrophysics
Các nhà khoa học phát hiện ra nhiều tập hợp phân tử hữu cơ lớn xung quanh các đĩa tiền hành tinh. Ảnh: Center for Astrophysics
Lên top