Video mô phỏng hệ quả thảm khốc nếu vỡ đập Tam Hiệp gây xôn xao

Video mô phỏng đập Tam Hiệp vỡ. Nguồn: Caijing Lengyan.
Video mô phỏng đập Tam Hiệp vỡ. Nguồn: Caijing Lengyan.
Video mô phỏng đập Tam Hiệp vỡ. Nguồn: Caijing Lengyan.
Lên top