Video hai Đại sứ Anh chúc Tết Việt Nam ở chùa Quán Sứ

Hai Đại sứ Anh thăm chùa Quán Sứ. Ảnh chụp màn hình.
Hai Đại sứ Anh thăm chùa Quán Sứ. Ảnh chụp màn hình.
Hai Đại sứ Anh thăm chùa Quán Sứ. Ảnh chụp màn hình.
Lên top