Video cảm động của vợ chồng nữ bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Vũ Hán

Chồng nữ bác sĩ Vũ Hán lái xe đi theo vợ khi vợ đi làm lúc 3h sáng. Nguồn: CGTN.
Chồng nữ bác sĩ Vũ Hán lái xe đi theo vợ khi vợ đi làm lúc 3h sáng. Nguồn: CGTN.
Chồng nữ bác sĩ Vũ Hán lái xe đi theo vợ khi vợ đi làm lúc 3h sáng. Nguồn: CGTN.
Lên top