Victoria, Australia: Tử vong hằng ngày do COVID-19 cao nhất từ đầu mùa dịch

Nhân viên dịch vụ cứu hỏa tiểu bang Victoria mặc đồ bảo hộ tại khu vực hạn chế bên ngoài một tòa nhà công cộng đang bị phong tỏa chống dịch COVID-19 ở thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: Reuters
Nhân viên dịch vụ cứu hỏa tiểu bang Victoria mặc đồ bảo hộ tại khu vực hạn chế bên ngoài một tòa nhà công cộng đang bị phong tỏa chống dịch COVID-19 ở thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: Reuters
Nhân viên dịch vụ cứu hỏa tiểu bang Victoria mặc đồ bảo hộ tại khu vực hạn chế bên ngoài một tòa nhà công cộng đang bị phong tỏa chống dịch COVID-19 ở thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: Reuters
Lên top