Vị trí bất ngờ của Trung Quốc trong xếp hạng sân bay bận rộn nhất thế giới

Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu, Trung Quốc là sân bay bận rộn nhất thế giới năm 2020, theo ACI. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu, Trung Quốc là sân bay bận rộn nhất thế giới năm 2020, theo ACI. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu, Trung Quốc là sân bay bận rộn nhất thế giới năm 2020, theo ACI. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top