Vĩ thanh cuộc chiến với Australia: Facebook chi 1 tỉ USD cho báo chí

Facebook cam kết đầu tư 1 tỉ USD cho báo chí trong 3 năm tới. Ảnh: AFP
Facebook cam kết đầu tư 1 tỉ USD cho báo chí trong 3 năm tới. Ảnh: AFP
Facebook cam kết đầu tư 1 tỉ USD cho báo chí trong 3 năm tới. Ảnh: AFP
Lên top