Vì sao Trung Quốc chưa mở cửa hoàn toàn dù khống chế được COVID-19

Hiện chưa phải thời điểm chín muồi để Trung Quốc mở cửa trở lại sau dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Hiện chưa phải thời điểm chín muồi để Trung Quốc mở cửa trở lại sau dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Hiện chưa phải thời điểm chín muồi để Trung Quốc mở cửa trở lại sau dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top