Vì sao trực thăng quân sự Mỹ bay lơ lửng trên đầu người biểu tình?

Trực thăng quân sự bay lơ lửng trên đầu người biểu tình Mỹ đêm 1.6. Ảnh: CNN.
Trực thăng quân sự bay lơ lửng trên đầu người biểu tình Mỹ đêm 1.6. Ảnh: CNN.
Trực thăng quân sự bay lơ lửng trên đầu người biểu tình Mỹ đêm 1.6. Ảnh: CNN.
Lên top