Vì sao trăng rằm tháng 8 âm lịch được gọi là trăng mùa gặt?

Trăng rằm tháng 8 được gọi là trăng mùa gặt bởi nó trùng với thời điểm người nông dân thu hoạch mùa màng. Ảnh: AFP
Trăng rằm tháng 8 được gọi là trăng mùa gặt bởi nó trùng với thời điểm người nông dân thu hoạch mùa màng. Ảnh: AFP
Trăng rằm tháng 8 được gọi là trăng mùa gặt bởi nó trùng với thời điểm người nông dân thu hoạch mùa màng. Ảnh: AFP
Lên top