Vì sao phiếu bầu sớm đảo chiều ngoạn mục tình thế ở Pennsylvania

Nhân viên bầu cử xử lý các lá phiếu tại điểm kiểm phiếu ở Easton, Pennsylvania. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử xử lý các lá phiếu tại điểm kiểm phiếu ở Easton, Pennsylvania. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử xử lý các lá phiếu tại điểm kiểm phiếu ở Easton, Pennsylvania. Ảnh: AFP.
Lên top