Vì sao Nga lấy lại 30 xe tăng huyền thoại T-34 từ Lào?

Xe tăng T-34 trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5.2018 ở Volgograd. Ảnh: AFP/Getty Images.
Xe tăng T-34 trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5.2018 ở Volgograd. Ảnh: AFP/Getty Images.
Xe tăng T-34 trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5.2018 ở Volgograd. Ảnh: AFP/Getty Images.
Lên top