Vì sao năm nay mưa lớn bất thường dọc sông Dương Tử Trung Quốc?

Lũ lụt sông Dương Tử Trung Quốc năm 2020 có thể trầm trọng như đại hồng thủy năm 1998, một số chuyên gia cảnh báo. Nguồn: CCTV.
Lũ lụt sông Dương Tử Trung Quốc năm 2020 có thể trầm trọng như đại hồng thủy năm 1998, một số chuyên gia cảnh báo. Nguồn: CCTV.
Lũ lụt sông Dương Tử Trung Quốc năm 2020 có thể trầm trọng như đại hồng thủy năm 1998, một số chuyên gia cảnh báo. Nguồn: CCTV.
Lên top