Vì sao Coca-Cola dừng quảng cáo 30 ngày trên mạng xã hội toàn cầu

Coca-Cola sẽ tạm dừng quảng cáo có trả tiền trên tất cả các nền tảng mạng xã hội trên toàn cầu trong ít nhất 30 ngày. Ảnh: Getty.
Coca-Cola sẽ tạm dừng quảng cáo có trả tiền trên tất cả các nền tảng mạng xã hội trên toàn cầu trong ít nhất 30 ngày. Ảnh: Getty.
Coca-Cola sẽ tạm dừng quảng cáo có trả tiền trên tất cả các nền tảng mạng xã hội trên toàn cầu trong ít nhất 30 ngày. Ảnh: Getty.
Lên top