Vì sao chưa có ảnh sao Hỏa từ tàu thăm dò Trung Quốc vừa hạ cánh?

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc trong ảnh minh họa. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc.
Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc trong ảnh minh họa. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc.
Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc trong ảnh minh họa. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc.
Lên top