Vì sao Ấn Độ Dương nóng lên bất thường lại gây lũ lụt trên sông Dương Tử?

Ảnh chụp đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc ngày 14.8.2020 khi sông Dương Tử trải qua đợt lũ thứ 4 do mưa lớn. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ảnh chụp đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc ngày 14.8.2020 khi sông Dương Tử trải qua đợt lũ thứ 4 do mưa lớn. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ảnh chụp đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc ngày 14.8.2020 khi sông Dương Tử trải qua đợt lũ thứ 4 do mưa lớn. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top