Vi phạm ở Biển Đông đi ngược lại nỗ lực chung ASEAN - Trung Quốc

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông lần thứ 19, ngày 7.6.2021 ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: BNG
Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông lần thứ 19, ngày 7.6.2021 ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: BNG
Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông lần thứ 19, ngày 7.6.2021 ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: BNG
Lên top